Kapverden (Santiago/Boa Vista)

Tansania 1
Tansania 1
Tansania 2
Tansania 2
Tansania Birds
Tansania Birds
Uganda 1
Uganda 1
Uganda 2
Uganda 2
Uganda 3 (mit Berggorillas)
Uganda 3 (mit Berggorillas)
Namibia
Namibia